Την Παρασκευή 28-1-2022 και ώρα 12:00 η κα. Marine Petit, εισερχόμενη φοιτήτρια ERASMUS στο ΠΜΣ Φ&ΤΥ θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με θέμα  «The influence of antimony (Sb) atoms as a dopant in ZnO using atomistic modeling and DFT based simulations».  Τη διπλωματική επέβλεψε ο Καθηγητής Ιωσηφ Κιοσέογλου. Η παρουσίαση θα γινει διαδικτυακά, είναι ανοιχτή στο κοινό και το zoom link είναι https://authgr.zoom.us/j/95284659174

Περίληψη