Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αθηνάς Ταξιντάρη

Πέμπτη 24 Ιουνίου , ώρα 13:00 (Τηλεδιάσκεψη)

 

Ανακοίνωση