Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αλεξανδρίδης Γρηγόριος

Πτυχίο: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - ΑΠΘ

e-mail: galexand@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Σύνθεση, δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη σύνθετης αγωγιμότητας ενώσεων LiVO3

Επιβλέπων:  Καλογήρου Ο.