Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αλμπάνης Αλέξανδρος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: aalmp@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2008

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη νημάτων βολφραμίου σε λαμπτήρες πυράκτωσης με ηλεκτρικές μετρήσεις

Επιβλέπων:  Σαμαράς Ι.