Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ανδρεάδου Αριάδνη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: aria@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Δομικός χαρακτηρισμός μαγνητικών πολυστρωματικών υμενίων και νέων υλικών νανοδιαστάσεων με τεχνικές μικροσκοπίας

Επιβλέπων:  Βουρουτζής Ν.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2008

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Μελέτη των δομικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων 3C-SiC ανεπτυγμένων σε υπόβαθρο Si

Επιβλέπων: Πολυχρονιάδης Ε.