Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αντωνιάδης Γεώργιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: geantoni@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2007

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη κρυσταλλοποίησης και αποσύνθεσης των βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών

Επιβλέπων:  Χρυσάφης Κ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2013

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Θερμική ανάλυση νανοσύνθετων υλικών

Επιβλέπων: Χρυσάφης Κ.