Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αντώνιος Ροδίτης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: aroditis@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ