Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αποστολόπουλος Παναγιώτης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: matap014@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Βελτιστοποίηση μεγέθους συνιστωσών από σύνθετα υλικά με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους

Επιβλέπων:  Κασάπογλου Χ., Παλούρα Ε.