Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ασημακόπουλος Παναγιώτης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: matap002@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη υαλωμάτων της εφυαλωμένης κεραμικής της μεσαιωνικής Θεσσαλονίκης

Επιβλέπων:  Μποζόπουλος Α.