Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ασπασία Οικονόμου

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: aoikonom@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ