Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αθανασίου Μαρία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: matha@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2004

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

TlBiΧSb(1-Χ)Te: Μελέτη της επίδρασης του Sb

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.