Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αυλωνίτης Μάρκος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ