Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χασάπης Μιχάλης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: mhasa@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2013

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη επίδρασης νανϊνών χαλκού στις ιδιότητες του HDPE

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.