Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χασάπης Θωμάς

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: thasa@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2005

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Συγκριτική μελέτη με φυσικοχημικές μεθόδους,τοιχογραφιών σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία: το υπόστρωμα

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2009

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Οπτικές και θερμικές ιδιότητες χαλκογονουχών υάλων και κρυστάλλων

Επιβλέπων: Παρασκευόπουλος K.