Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χαστάς Νίκος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: matxn009@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κατασκευή διόδων schottky και ετεροεπαφών υμενίων C τύπου αδάμαντα/Si και χαρακτηρισμός με ηλεκτρικές μετρήσεις και θόρυβο χαμηλών συχνοτήτων

Επιβλέπων:  Δημητριάδης Χ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2004

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Μελέτη τρανζίστορ λεπτών υμενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου με ηλεκτρικές μετρήσεις

Επιβλέπων: Δημητριάδης Χ.