Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χατζηπαυλίδης Αλέξανδρος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: alexchat@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2008

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Διαμόρφωση φυσικών ιδιοτήτων σε πολυστρωματικές δομές

Επιβλέπων:  Αγγελακέρης Μ.