Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χατζησταύρου Ξανθίππη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kchatz@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2003

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Τροποποιημένα οδοντιατρικά υποστρώματα υπό διαφορετικές συνθήκες θερμικής επεξεργασίας

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2007

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Παρασκευή και μελέτη τροποποιημένων υλικών κατάλληλων για ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις, με δυνατότητες ανάπτυξης σύνθετων βιολογικών δομών

Επιβλέπων: Παρασκευόπουλος K.