Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Δαμιανίδης Αρίστης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: adamiani777@gmail.com

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ