Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αρίστης Δαμιανίδης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: adamiani777@gmail.com

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ