Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Δημητριάδης Σαράντης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: sardimit@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ