Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ευθυμιόπουλος Ηλίας

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: iefthi@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2007

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη με φασματοσκοπία Raman νανοσωλήνων άνθρακα υπό υψηλές πιέσεις

Επιβλέπων:  Βες Σ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2011

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Μελέτη με φασματοσκοπία Raman νανοσωλήνων άνθρακα υπό υψηλές πιέσεις

Επιβλέπων: Βες Σ.