Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Γεώργιος Πέτρογλου

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: gpetrogl@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ