Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Γουδούρη Ουρανία-Μέντη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ogoud@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2007

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη και χαρακτηρισμός βιοϋλικών τροποποιημένων με νανοϋλικά

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2012

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Νέα σύνθετα βιοκεραμικά υλικά για οδοντιατρικές αποκαταστάσεις

Επιβλέπων: Παρασκευόπουλος K.