Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Καρυπίδης Χαράλαμπος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: hkari@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2004

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μέτρηση των ελαστικών σταθερών υάλων και υαλοκεραμικών με τη μη-καταστροφική μέθοδο συντονισμού υπερήχων

Επιβλέπων:  Κεχαγιάς Θ.