Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κασσαβέτης Σπύρος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: skasa@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μηχανικές Ιδιότητες Λεπτών Υμενίων: Επίδραση Υποστρώματος και Συσχέτιση με τα Νανοδομικά Χαρακτηριστικά τους

Επιβλέπων:  Λογοθετίδης Σ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2006

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Διεργασίες νανοδομικών υλικών και νανομηχανικές ιδιότητες

Επιβλέπων: Λογοθετίδης Σ.