Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κατενίδου Περσεφόνη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: pkata@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2004

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Δομικές ιδιότητες και ιοντική αγωγιμότητα πολυμερών ηλεκτρολυτών

Επιβλέπων:  Κόκκου Σ., Σαμαράς Ι.