Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κάβουρας Παναγιώτης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: pkavo@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 1999

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κατεργασία κόνεων προηγμένων υλικών

Επιβλέπων:  Καρακώστας Θ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2003

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Κατεργασία κόνεων για την παρασκευή σύνθετων υλικών τεχνολογίας

Επιβλέπων: Κομνηνού Φ.