Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Καζάκου Θεοδώρα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: tkaza@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 1999

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη των φαινομένων Λιθίωση-Απολιθίωση των εμπορικών γραφιτών KS-15, SFG-6, FG-15 ως ανοδικά υλικά σε μπαταρίες ιόντων λιθίου

Επιβλέπων:  Σιάπκας Δ.