Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κεκλίκογλου Παρασκευάς

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 1999

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κρυσταλλογραφική Μελέτη Ετυδρων Πολυκρυσταλλικών Μ- (β, β)- Φερριτών

Επιβλέπων:  Καλογήρου Ο.