Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κιουπλιώτης Αντώνιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: akiou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2004

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κατασκευη προτύπων και βελτιστοποίηση αισθητήρων

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.