Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κολτσάκης Ευάγγελος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση ημιαγωγικών κραμάτων

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.