Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κονιδάρης Σπυρίδων

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: skoni@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2005

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Επίδραση της σύστασης των διαλυμάτων προκατεργασίας στη δομή των γαλβανισμένων επικαλύψεων

Επιβλέπων:  Στεργιούδης Γ.