Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κοσμίδης Κοσμάς

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kkosm@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Προβλήματα υλικών στη Θεωρία της Βαθμοελαστικότητας

Επιβλέπων:  Αϋφαντής Η.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2005

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Εφαρμογές τυχαίων διαδρομών σε φυσικά συστήματα

Επιβλέπων: Αργυράκης Π.