Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κωστοπούλου Αθανασία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: akosto@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2006

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Mελέτη της μικροδομής υλικών που υφίστανται μαρτενσιτικό μετασχηματισμό

Επιβλέπων:  Πολυχρονιάδης Ε.