Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κυριακοπούλου Aννα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: akiria@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2014

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη διόγκωσης υδρογέλης σε διαλύματα

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.