Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κυριαζούδης Κωνσταντίνος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kkyriazo@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων μικρών Μορίων - Βελτιστοποίηση ενεργού στρώματος και μελέτη επίδρασης ρυθμιστικών στρωμάτων ανόδου στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων

Επιβλέπων:  Λογοθετίδης Σ.