Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Λασκαράκης Αργύρης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: alask@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Η τεχνική της Φασματοσκοπικής Ελλειψομετρίας Υπερύθρου με χρήση Μετασχηματισμών Fourier για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων

Επιβλέπων:  Λογοθετίδης Σ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2005

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Φασματοσκοπική Ελλειψομετρίας Υπερύθρου και Υπεριώδους στη μελέτη ανοργάνων και οργανικών νανοδομικών υλικών

Επιβλέπων: Λογοθετίδης Σ.