Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μάντζαρη Αλκυόνη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: matma019@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2001

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός δομής μαγνητικών πολυστρωματικών υμενίων

Επιβλέπων:  Φλεβάρης Ν.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2008

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Μελέτη των δομικών ιδιοτήτων 3C-SiC, κατάλληλου για ημιαγωγικές διατάξεις

Επιβλέπων: Πολυχρονιάδης Ε.