Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μαραγκάκης Μιχάλης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: mmara@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2003

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Diffusion properties in complex systems and systems with low-dimensional structures

Επιβλέπων:  Αργυράκης Π.