Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μάρκος Πούλος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: mpoulos@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ