Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μαρούλας Ιωάννης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: johnm@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2009

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Αναλογικά και ψηφιακά PLL

Επιβλέπων:  Αναγνωστόπουλος Α.