Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αικατερίνη Μαυρομάτη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: aimav@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2007

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη ανθρώπινων νυχιών με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ με χρήση ακτινοβολίας Σύγχροτρον (Μαυρομάτη Αικατερίνη)

Επιβλέπων:  Κατσικίνη Μ.