Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αλεπίδης Μιλτιάδης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: malepidi@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2018

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη των UTBB FD-SOI MOSFET τρανζίστορ με μεθόδους προσομοίωσης TCAD

Επιβλέπων:  Τάσσης Δ.