Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μπακογλίδης Κωνσταντίνος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kbakog@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μαγνητική Υπερθερμία: Επίδραση δομικών και μαγνητικών χαρακτηριστικών στη θερμική απόκριση μαγνητικών νανοσωματιδίων

Επιβλέπων:  Αγγελακέρης Μ.