Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μπαζιώτη Καλλιόπη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kbazio@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2013

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Διεπιφανειακή δομή και ατέλειες ετεροεπιταξιακών υμενίων. Πλασμονικές και εξιτονικές νανοετεροδομές

Επιβλέπων:  Δημητρακόπουλος Γ., Κεχαγιάς Θ.