Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μπριντάκης Κωνσταντίνος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kbrin@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός μαγνητικών νανοκρυστάλλων οξειδίων του σιδήρου

Επιβλέπων:  Αγγελακέρης Μ., Λάππας Α.