Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Νικολακάκης Κωνσταντίνος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: knikolak@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ