Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Γεράσιμος Παναγιωτάτος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: gpana@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 1999

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη και μελέτη οπτικών και μηχανικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων Νιτριδίου του Βορίου (ΒΝ)

Επιβλέπων:  Λογοθετίδης Σ.