Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: epapaio@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2001

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μαγνητικός και Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός μαγνητικών πολυστρωματικών υμενίων

Επιβλέπων:  Φλεβάρης Ν.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2006

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Συσχέτιση δομής και μαγνητισμού σε νέα μαγνητικά υλικά νανοδιαστάσεων

Επιβλέπων: Φλεβάρης Ν.