Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Πασχαλίδης Ιορδάνης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ipash@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2014

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μηχανοσύνθεση και χαρακτηρισμός σύνθετων θερμοηλεκτρικών οξειδίων κοβαλτίου

Επιβλέπων:  Κεχαγιάς Θ., Δημητρακόπουλος Γ.