Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Πέτσος Γεώργιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: gpetsos@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 1998

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Θεωρία μη-κλασσικής επιφανειακής πυρηνοποίησης

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2004

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Μελέτη και Ανάλυση Δυναμικών Φαινομένων στις επιφάνειες

Επιβλέπων: Πολάτογλου Χ.